SPD: SERVEI PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ

SPD: SERVEI PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ

Avui us vull parlar de les SPD, sigles que donen nom al Servei de Dosificació Personalitzat.

Aquest és un servei que el portem fent a la farmàcia des del dia que vam obrir i vam ser pioneres, perquè? Doncs simplement perquè hi creiem en el seu benefici.

S’han fet moltíssim estudis on persones polimedicades, persones grans, persones amb dificultats per poder controlar la medicació, etc…no compleixen bé els tractaments o tenen efectes adversos als medicaments.

Gràcies a les SPD aquestes dades han millorat considerablement, aconseguim una seguretat major en la presa de medicaments, garantim un control en les pautes i un seguiment periòdic.

La manera de realitzar aquest servei consta de diferents fases

  1. Entrevista amb el pacient o el seu cuidador
  2. Revisió de tota la medicació i control d’efectes adversos i interaccions.
  3. Verifiquem si es necessari amb el metge la pauta de presa de cada medicament
  4. Preparació setmanal de cada blíster de SPD
  5. Entrega al pacient.

Un dels punts que personalment trobo importants són el estar acreditats pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el poder estar coordinats amb el metge per qualsevol dubte o problemàtica que sorgeixi amb la medicació.

Si voleu més informació passeu per la Farmàcia Anna Ferrer i us ho explicarem amb és detall.
Anna Ferrer